Art by Lothar

Sculpturale schoonheid, geïnspireerd door het dagelijks leven, speelt een belangrijke rol in het werk van Lothar Vigelandzoon. Hij maakt bronzen beelden volgens de cire perdu methode. Door verschillende patina’s op zijn sculpturen te gebruiken probeert hij het brons te verzachten. De realistisch gekleurde vruchten, evenals de andere figuratieve sculpturen, worden gekenmerkt door beweging en balans en laten voldoende ruimte voor de eigen fantasie van de toeschouwer. Lothar is in staat een illusie om te zetten in realiteit. Als toeschouwer ga je geloven dat dit allemaal echt is. Je kunt het zien, bijna opeten. En je wilt het zeker aanraken en voelen. Het enige dat je wilt, is in deze illusie van de werkelijkheid stappen. Zijn doel is om vreugde en geluk te brengen aan de eigenaren en toeschouwers van zijn kunstwerken. Lothars kunstwerken worden vaak “Jewels” genoemd.

Sculptural beauty, inspired by everyday life, plays an important role in the work of Lothar Vigelandzoon. He makes bronze sculptures according to the “cire perdu” method. By using different patinas on his sculptures, he tries to soften the bronze. The realistically coloured fruits, like the other figurative sculptures, are characterized by movement and balance and leave enough room for the viewer’s own imagination. Lothar is able to turn an illusion into reality. As a spectator, you start to believe that this is all real. You can see it, almost eat it. And you definitely want to touch and feel it. All you want is to step into this illusion of reality. His goal is to bring joy and happiness to the owners and viewers of his artworks. Lothar’s artworks are often referred to as “Jewels”.