Atelier IDDI

Alendorperweg 10A
3451 GM Utrecht

De restaurator die Banksy tot Breitner restaureerde.
Zuhura Iddi restaureerde Banksy tot Breitner. In het Rijksmuseum rondde zij haar UvA opleiding af, Oude Meesters zijn haar dan ook niet vreemd. Hedendaagse kunst restaureerde zij tijdens haar werk in het Stedelijk Museum Amsterdam. Hierdoor beheerst zij een breed spectrum aan kennis en materialen.

Al vele jaren werkt zij gepassioneerd aan het weer tot leven brengen van schilderijen en (privé-)collecties. Tot op macro-niveau worden schilderijen onderzocht. Daarbij speelt de beleving van de eigenaar in het hele restauratieproces ook een grote rol, deze wordt tijdens de behandeling meegenomen, zodat bijzondere momenten bijna live kunnen worden gevolgd.

Zuhura Iddi was tevens onderdeel van het tv-programma The Repair Shop, zodat zij haar passie met een breed publiek kon delen. In haar ruime studio werken verscheidene experts samen om tot een optimaal resultaat te komen.