Jantien Salomons

Jantien woont en werkt dichtbij de natuur, daar is zij in haar element en dat zie je terug in haar werk: haar gelaagde schilderijen – vaak met een ‘Touch of Gold’ – geven de diepte en rijkdom van de levende natuur en onze Aarde weer. Je ziet elementen uit de natuur, maar ook de Aarde zelf, gezien vanuit de ruimte. Haar werk is groot, stoer en abstract expressionistisch, het zijn visuele gedichten. Met de schilderijen van Jantien haal je positieve energie en kleur in je leven, haar werk schijnt je tegemoet en geeft je het rijke gevoel van ons magische leven.

Haar werk is niet alleen een dialoog met haarzelf, maar resoneert ook met anderen. Ze zegt: “Mijn kunst is het meest bewuste, zuivere antwoord dat ik op het leven kan geven en bijdragen. Kunst is verbeelding en met verbeeldingskracht zie je onbegrensde mogelijkheden”. Haar abstracte kunst kan je ziel raken.

Jantien exposeert regelmatig in Nederland en het buitenland, zoals Berlijn, Londen, Parijs, Venetië, Milaan en Dubai. Hoogtepunt was deelname en winnen van de prijsvraag van Museum het Mauritshuis in Den Haag en de expositie van haar kunst in dit museum van wereldformaat. Haar werk is te vinden in kunstcollecties over de hele wereld, van Verenigde Staten tot Australië. Naast vrij werk met klassieke schildertechnieken schildert ze ook in
opdracht voor particulieren en bedrijven en maakt ze digitale kunst, geprint op verschillende media.

In deze tijd van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit wil Jantien met haar kunst een bijdrage leveren om de wereld niet alleen mooier maar ook een beetje beter te maken. Op een inspirerende manier verbindt haar kunst je met de natuurlijke wereld.

“NATURA ARTIS MAGISTRA”
-DE NATUUR IS DE LEERMEESTER VAN DE KUNST-

Jantien Salomons lives and works close to nature, where she’s in her element, this is reflected in her work: her layered paintings – often with a ‘Touch of Gold’ – visualize the depth and richness of our living planet. You see elements of nature, as well as the planet Earth itself as seen from space. Her work is large, bold and abstract expressionist, visual poems. Her paintings bring positive energy and color into your life, her work shines at you
and shows the richness of our magical life. Her work is not only a dialog with herself but also resonates with others. She says, “My work is the most conscious and pure answer I can give on life”. Her abstract art can touch your soul. Art is imagination, which empowers to see unlimited possibilities and all can flow.

Jantien exhibits regularly in the Netherlands and international, as Berlin, London, Paris, Milan, Venice and Dubai. The highlight of 2023 was participating in and winning the competition of Museum the Mauritshuis in the Hague, the historical and political heart of the Netherlands and having her art exhibited at this world-class Museum. Her work is part of art collections all over the world, from the United States to Australia. In addition to free
work using classical painting techniques, she also paints on commission for individuals and companies and creates digital art printed on various media.

In these times of climate change and loss of biodiversity, Jantien wishes to contribute with her art to make the world not only more beautiful but also a little better place for all life. In an inspiring manner, her art connects you to the natural world.

“NATURA ARTIS MAGISTRA”
– NATURE IS THE MASTER OF ARTS –