Petra-Art

Petra Dorst geboren 1976 heeft sinds haar kindertijd al een sterke motivatie tot het creëren van een droomwereld rond haar. En dat vind je nog steeds in haar werken terug. Kunst maak je niet… het ontstaat van binnenuit. Kunstenaar word je niet, dat ben je doordat je niet anders kan, de drang om te creëren is onbewust altijd aanwezig. Creëren is gelijk aan ademen!Dat kunst Emotie is, dat vind je terug in de diverse series die ze ontworpen heeft.

Petra Dorst born in 1976, has had a strong motivation to create a dream world around herself, ever since her childhood. Today, you can still find that in her artwork. “You don’t make art… it arises from within.” You don’t become an artist; you are an artist because you have no other choice. It’s as if the urge to create comes from deep within the unconsciousness.It is always present; Creating is like breathing! That art is emotion, is reflected in the various series she has designed.