Spadafora

via Roma, 3
San Giovanni in Fiore (Cs)
Italy

Stap in een tijdloos verhaal waar verfijnd Italiaans vakmanschap en Nederlandse elegantie samenkomen. In 2024 opende het iconische G.B. Spadafora, een naam die al generaties lang synoniem is met hoogwaardige juwelen, zijn deuren in Den Haag.

Een familie-erfenis, geweven in goud

Het verhaal van Spadafora gaat terug tot het einde van de 18e eeuw, waar de familie een passie voor goudsmeden ontwikkelde. In 1955 bloeide dit uit tot een gerenommeerde juwelierszaak in San Giovanni in Fiore, Italië, opgericht door Monica Spadafora’s vader, Giovan Battista. Hier werd de naam G.B. Spadafora synoniem met verfijnde kwaliteit.

Innovatie ontmoet erfgoed

Monica, opgeleid door haar vader – een man die zij de “Leonardo da Vinci” van de familie noemt – was getuige van zijn toewijding aan het verleggen van grenzen. Hij gebruikte medische instrumenten naast traditionele gereedschappen om stukken te creëren die de conventie tartten. Deze innovatieve geest strekte zich uit tot mechanismen, waardoor zijn sieraden een wonder van zowel schoonheid als functionaliteit waren.

De “Goudsmid van de Madonna’s”

Diep geworteld in Calabrië’s rijke religieuze traditie, won G.B. Spadafora al snel het vertrouwen van de kerk. Zijn meesterlijke creaties sierden heilige Madonna-standbeelden, waardoor hij deze verheven titel door heel Italië verdiende.

Een stukje Italië voor uw collectie

Vandaag de dag brengt Monica Spadafora dit erfgoed naar Den Haag. Elk stuk, zorgvuldig vervaardigd met behulp van oude Byzantijnse technieken, belichaamt tijdloze elegantie. Ontdek stijlvolle oorbellen, verfijnde kettingen en betoverende ringen – allemaal doordrenkt met de verhalen van een familie die toegewijd is aan hun kunst.

Een vleugje geschiedenis

Verken de privécollectie van antieke sieraden van Monica’s vader, erkend als nationaal erfgoed door de Italiaanse regering. Een catalogus wacht op u in de boetiek, die een glimp biedt van deze buitengewone nalatenschap.

Bezoek G.B. Spadafora in Den Haag en ervaar de blijvende magie van Italiaanse juwelen.


Step into a timeless story where exquisite Italian craftsmanship meets Dutch elegance. In 2024, the iconic G.B. Spadafora, a name synonymous with high jewelry for generations, opened its doors in The Hague.

A family legacy, woven in gold

The Spadafora story stretches back to the late 1700, where the family’s passion for goldsmithing began. In 1955, it blossomed into a renowned jewelry store in San Giovanni in Fiore, Italy, by Monica Spadafora’s father, Giovan Battista. Here, the G.B. Spadafora name became synonymous with exquisite quality.

Innovation meets heritage

Monica, trained by her father – a man she calls the “Leonardo da Vinci” of the family – witnessed firsthand his dedication to pushing boundaries. He incorporated medical instruments alongside traditional tools, crafting pieces that defied convention. This spirit of innovation extended to mechanisms, making his jewelry a marvel of both beauty and functionality.

The “Goldsmith of the Madonnas.”

Deeply rooted in Calabria’s rich religious tradition, G.B. Spadafora soon garnered the church’s trust. His masterful creations adorned holy Madonna statues, earning him the revered title throughout Italy.

A touch of Italy for your collection

Today, Monica Spadafora brings this heritage to The Hague. Each piece, meticulously crafted using ancient Byzantine techniques, embodies timeless elegance. Discover stylish earrings, refined necklaces, and captivating rings – all imbued with the stories of a family dedicated to their art.

A whisper of history

Explore Monica’s father’s private collection of antique jewelry, recognized as national heritage by the Italian government. A catalog awaits you in the boutique, offering a glimpse into this extraordinary legacy.

Visit G.B. Spadafora in The Hague and experience the enduring magic of Italian jewelry.