Van Lanschot Kempen

Bij Van Lanschot Kempen geloven we dat rijkdom meer is dan geld. Als wealth manager willen we maatschappelijke waarde creëren en oog hebben voor volgende generaties. Vanuit die filosofie is onze keuze om ons al sinds 1737 te verbinden aan kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, een logische. Tussen ‘ons financieel vermogen’ en ‘ons cultureel vermogen’ zijn parallellen: het gaat immers om het bewaken, behouden en laten groeien van alles van waarde.

De ondersteuning van kunst, cultuur, kunstenaars en musea is voor Van Lanschot Kempen al sinds de 19de eeuw de manier om bij te dragen aan het behoud en de opbouw van ons culturele vermogen, met zien, horen, beleven en delen als verbindende elementen. Kunst en muziek tonen ons immers de schoonheid en de zin van het leven.