Vera Schröder

Vera Schröder is een abstract kunstenaar die kunstseries maakt geïnspireerd op de natuur. Hiermee wil zij het mooie van de natuur laten zien en kleur in het leven van anderen brengen. Sinds 2015 maakt zij schilderijen geïnspireerd op de natuur, gemaakt met acrylverf op vooral grote linnen doeken. De schilderijen zijn allemaal uniek maar wel verbonden met elkaar door middel van het thema, kleurgebruik, grootte en materiaal. Vera is altijd opzoek naar manieren om haar kunstwerken uniek, exclusief en luxueus te maken, zij doet dit door aandacht te besteden aan de details. Zij voegt graag aan al haar schilderijen iets speciaals toe, zoals glanzende parelverf, goudverf of goud bladmetaal, maar ook elementen uit de natuur.

Om haar abstracte schilderijen zo realistisch mogelijk weer te geven maakt zij naast acrylverf gebruik van elementen uit de natuur op het doek, zoals zand, stenen, schelpen en oesters. Deze elementen haalt zij zelf uit de natuur, van het strand of uit het bos. De kleuren van de natuur inspireren haar om het mooie van het leven te zien. Op deze manier wordt de natuur echt onderdeel van het schilderij. Ook maakt zij gebruik van dynamische verf wat het kunstwerk meer diepte geeft. In haar schilderijen gebruikt zij goudkleurige verf, parelglans verf en goud bladmetaal waardoor het schilderij oplicht wanneer het zonlicht erop schijnt, dit maakt haar kunst krachtig, elegant, puur en luxueus.

Vorig jaar is Vera begonnen met een serie over het strand waarin zij zowel parelglans verf als echte schelpen en oesters in haar schilderijen heeft verwerkt, om zo het strandgevoel te versterken en de natuurlijke schoonheid te tonen. Naast de kunstserie met de schelpen en oesters is Vera ook bezig met een kunstserie over mineralen en kristallen. Hiervoor maakt zij het schilderij passend bij de kleuren van de mineralen en kristallen en verwerkt ook stukjes van de mineralen en kristallen op het doek.

Door op deze manier de natuur onderdeel te maken van het kunstwerk wil zij het mooie van de natuur delen en kleur in het leven van anderen brengen.

Vera Schröder is an abstract artist who creates art series inspired by nature. Through her work, she aims to showcase the beauty of nature and bring color into the lives of others. Since 2015, she has been creating paintings inspired by nature, made with acrylic paint primarily on large linen canvases. While each painting is unique, they are all connected by the theme through the use of color, size, and material. Vera is always seeking ways to make her artworks unique, exclusive, and luxurious, taking care of the details. She likes to add something special to all her paintings, such as shiny pearl paint, gold paint, composition gold leaf, as well as elements from nature.

To represent her abstract paintings as realistically as possible, she incorporates elements from nature onto the canvas, such as sand, stones, shells, and oysters, in addition to acrylic paint. She collects these elements from nature by herself, whether from the beach or the forest. The colors of nature inspire her to see the beauty of life. In this manner, nature truly becomes a component of the artwork. She also uses dynamic paint, which adds depth to the artwork. In her paintings, she uses gold paint, shiny pearl paint, and composition gold leaf, causing the painting to illuminate when sunlight shines upon it, making her art powerful, elegant, pure, and luxurious.

Last year, Vera started on a series focusing on the beach, incorporating both pearl paint and real shells and oysters into the paintings to enhance the beach vibe and showcase its natural beauty. In addition to the series featuring shells and oysters, Vera is also working on a series about minerals and crystals. For this series, she creates paintings that match the colors of the minerals and crystals and incorporates little pieces of the minerals and crystals onto the canvas.

In this way, she aims to showcase the beauty of nature and bring color into the lives of others.